IPA Charts

IPA Charts2022-10-26T08:31:47+00:00

English

Mandarin

Hokkien (Taiwanese)

Hokkien Vowels

IPA Chart for Hokkien (Taiwanese) vowels with IPA, Zhuyin, Pe̍h-ōe-jī, Tâi-lô

Hokkien Consonants

IPA Chart for Hokkien (Taiwanese) consonants with IPA, Zhuyin, Pe̍h-ōe-jī, Tâi-lô

Vietnamese

Go to Top