and other works by Linh Tran

Determinism and Chinese Puppetry

“At the bottom of the soul, there is a door tightly shut.”

As the elevator takes visitors to higher floors, the number of people decrease until only two are left to face their existential reality. Pervading the background is the loneliness of the self.

Linh is a very creative blogger, as well as a piano teacher in Hanoi. Join our discussion to ask him in person about his work.

Please familiarize yourself with these works prior to the event. Please read the following three pieces:
The Windowless Building (The work is in 10 parts, plus an epilogue.)
Thach Sùng
Người Lớn

Additional suggestions:
Bob  a science fiction about the nature of what we might become.
Soul Pain a prologue to The Windowless Building.

Sâu thẳm dưới đáy của linh hồn, có một cánh cửa đang đóng chặt.

The Windowless Building kể về hành trình của một nhóm bạn thân và những vị khách thăm quan vào bên trong toà nhà không cửa sổ. Ranh giới giữa hiện thực và phi thực dần bị xoá nhoà khi chiếc thang máy đưa họ đi lên những tầng cao hơn. Và cứ qua mỗi tầng, số người đi tiếp lại giảm dần, cho đến khi chỉ còn lại hai người đối diện với cánh cửa ở tận cùng linh hồn.

Toà nhà không cửa sổ có thể được hiểu như Nội tâm con người, nơi những mong muốn và đau khổ sâu kín nhất được đắp lên da thịt, nơi con người tự chôn vùi bản thân ở những tầng hiện sinh họ nghĩ họ thuộc về. Nhân vật chính của câu chuyện có thể được coi là hiện thân của chính mình trong cuộc hành trình đào sâu vào nội tâm con người, đi tìm bản chất của linh hồn. Điều rút ra sau cùng, có lẽ là tuỳ thuộc vào mỗi người. Chỉ có một điều mà mình khá chắc, là cách chúng ta nhìn thế giới sẽ thay đổi rất nhiều sau hành trình ấy.

[tận cùng của linh hồn là nỗi cô đơn khi đứng trước sự trống rỗng của thực tại. Ý nghĩa có thể được gán vào, tháo ra và thay đổi. Nhưng cô đơn thì vẫn mãi là bức nền không di dịch.]

⁃ Linh

March 9, 2023, 19:00

If you are attending in person or online, please fill out the signup sheet.

In Person

5 Nguyễn Quang Bích

Hà Nội, Vietnam

Online

7pm Hanoi time, (UTC + 7)

If you have questions Contact Us